سال۱۳۹۳سال آشتی ملی

آقای خامنه ای دراین واپسین روزهای عمرت بیا برگردبه آغوش مردم ویک میراث ابدی از خودتان بجای بگذاروسال ۱۳۹۳راسال آشتی ملی اعلام کرده ود دروهله اول زندانیان سیاسی. عقیدتی وحتی مخالفان خودتان ببخشید وآزادشان کنید..به امید آنروز وشادی برای مردم افسرده غمزده ایران

Advertisements
نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

آقاي خامنه اي معامله بايدعادلانه باشد.

شما ازمردم وحتي مخالفين نظام خواستيد نه براي نظام اسلامي كه براي ايران جهت برداشتن فشارهاي جهاني ازروي كشور پاي صندقهاي راي برن.حالا آنها نه همه كه بيشترشان به خواسته شما عمل كردند.
حالانوبت شماست كه باخواسته كوچكي ازاين راي دهندگان موافقت كرده وجهان رابيشترراقب كنيدتا درقبال ايران فكرمثبتي بكنند.آزادي ميرحسين-كروبي ورهنوردوحتي ديگرزندانيان سياسي وعقيدتي كه دست به سلاح درقبال نظام وايران نبرده اند.آقاي خامنه اي اگرآن شب جشن انتخابات اين كارراميكرديدشيريني وحلاوت آن كام شماراهم صدبرابرشيرين ميكرد.اين مي توانست بعنوان يك آشتي ملي باشدوشايدهمه گذشته رافراموش ميكردندوبااميد به آينده دست درست هم همه وهمكه آباداني استقلال وسربلندي ايران وايراني رادرجهان به پيش مي بردند.آقاي خامنه اي هنوزهم ديرنشده …..كاري بكن كه شادي تاريخ شود….غرورودشمني راكناربذار…باوركن اين مردم هم شعورشان خيلي بالاست اينها وووووووووووو

نوشته‌شده در Uncategorized | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

تنها كساني كه معتقد به اصلاح نظامند!

images960x595images (2)

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

تيرتحريمها برپيكرارتش فرودآمد

فشارتحريمهابقدري زيادشده كه اين ماه الان كه 5/10/1391هست هنوزحقوق پرسنل پرداخت نشده.حقوقي كه ميانگين آن 300تا450هزارتومان بيشترنيست.بنابرگزارش رسيده ازداخل ايران نيروي انتظامي وسپاه وبسيج 30/9/1391حقوقشان پرداخت شده.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

سلطان محموداحمدي نژاد(مموتي)

كتاب تاريخ درس اول سال2400
حكومت ديكتاتوري اسلامي درايران كه بيش ازسه دهه به زورسرنيزه وخرافات درعصررسانه هابرايران حكومت مي رانندندسرانجام دراواخرسال1391به دست مردي كوتوله كه پايه فروپاشي رادرخرداد1388ازجاي كنده بودسرنگون وخودمموتي نيزادرداخل يكي ازچاهاي فاضل آب ورامين دستگيرشدوهمانجا توسط مردم خشمگين دستگيرولي كشته نشدبلكه يك انگليسي اورا خريدتا ببردبراي باغ وحش لندن.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

تادلار3000توماني يم ياحسين ديگر

امت شهيدپرورايران تارسيدن به دلار3000توماني فقط يك ياحسين ديگر.اين پيروزي خجسته باداين پيروزي…

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

چه آسانونه سركارگذاشتن مسلمين نادان.

غربيهاهرازگاهي اين امت اسكل راسيخ مي كنندوجامعه شون رابه هم ميريزند.كتاب سلمان رشدي تيرخلاصي بودبرصدام حسين.كاريكاتورهاي محمددردانمارك قذافي ومبارك صالح رابربادداد.حالا فيلم جديدامريكايي هم سراسدوخامنه ايراخواهدخورد

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید